tisdag 10 november 2015

Sörj inte- organisera er: hundra år av prekär kamp

Välkommen på två kampinriktade föreläsningar på 100-årsdagen av Joe Hills avrättning! Joe Hill levde och dog i en tid av konflikt, där utsatta människor kämpade för jobb, rättigheter och rättigheter på jobbet. Hans fackförening, International Workers of the World (IWW) organiserade i hög grad säsongsarbetande och rundflyttande skogs- och lantbrukararbetare, och utvecklade många olika kampmetoder för att kämpa för ett värdigare liv. 

Även vi lever i en tid av konflikter, där prekära förhållanden sprider sig allt mer medan medlemskap i de klassiska arbetarorganisationerna sjunker. Frågorna vi då måste ställa oss handlar om hur vi ska organisera oss, vilka utmaningar vi står inför och vilka styrkor vi faktiskt har. Vad kan vi lära av IWW:s konfliktrepertoar idag?

För att prata om dessa frågor så har vi bjudit in en historiker från Lunds universitet och representanter från Malmö LS av SAC. Vår ambition är att gå bortom sörjandet Joe Hill varnar för, och istället komma åt det organisatoriska, och lära oss något konkret om hur vi ska kämpa idag. Vi har många kamper framför oss, och vi måste organisera oss väl. Tillsammans lär vi oss hur. 


18:00 på Smålands nation (Kastanjegatan 7) 19/11.

Smålands nation kommer att sälja billigt vegankäk på plats, fikan är gratis.

Även musikunderhållning i form av nytolkningar av Joe Hills sånger utlovas!

***
Den 19 november 1915 avrättades fackföreningsaktivisten Joe Hill i Salt Lake City, anklagad för ett mord som han knappast begick. Hans sista ord blev ”sörj inte- organisera er”, och dessa ord har idag blivit ett inspirerande slagord för vänstern. Joe Hills fackförening International Workers of the World gick ett liknande öde till mötes under första världskriget, då den amerikanska staten fänglade mängder av deras ledande aktivister.

Men vi får inte bara minnas Joe Hill och IWW som martyrer, som krossades i kampen för en mer solidarisk värld, utan vi måste följa Joe Hills berömda ord och inte fastna i sörjandet. Vi behöver dra lärdommar av tidigare kamper för att organisera oss slagkraftigt idag. IWW var en fackförening som krossades av statlig repression, men det var också en fackförening som lyckades organisera stora grupper som stod utanför de vanliga fackföreningarna, och som hade en bred och varierad konfliktrepertoar. IWW var oerhört stridskraftiga och deras historia är också fylld av konkreta segrar de faktiskt lyckades vinna. Det är här vi kan dra verkliga lärdommar av IWW:s historia.

International Workers of the World organiserade stora grupper som levde på säsongsarbete och tvingades flytta runt i jakt på försörjning. Idag skulle vi mycket väl kunna säga att de levde under prekära förhållanden. Och prekära förhållanden är något vi blir allt mer bekanta med idag, inte minst vi studenter och ungdomar som lever på skuldsättning och rings in till tillfälliga timjobb. De prekära förhållandena sprider ut sig, samtidigt som medlemskap i klassiska arbetarorganisationer sjunker.

Vi bjuder in till två kampinriktade föreläsningar på hundraårsdagen av Joe Hills avrättning. Den första föreläsningen kommer handla om IWW, vilka de var, hur de organiserade sig och hur de blev så pass starka som de blev och hålls av en historiker från Lunds universitet.. Den andra föreläsningen hålls av representant från Malmö LS av SAC, och handlar om erfarenheter från både strejk och förhandlingar, vår situation på arbetsmarknaden idag, samt hur vi effektivt kan organisera oss. Hur ska vi tänka kollektivt kring individuella kamper, och varför är det viktigt för studenter att vara med i facket?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar